Điều khoản và Điều kiện sử dụng

 • 1. MỤC ĐÍCH
  Bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”) quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng dịch vụ (sau đây gọi riêng là “Thành viên”, gọi chung là “Các thành viên”) khi đăng ký sử dụng dịch vụ cưới hỏi được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH WEDDING BOOK VIỆT NAM (sau đây gọi là “Công ty”).
 • 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH
  a. Trang web (sau đây gọi là “Trang web”) được hiểu là trang web (https://weddingbook.vn / https://www.weddingbook.vn) mà Thành viên đăng ký sử dụng Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty.

  b. Ứng dụng di động (sau đây gọi là “Ứng dụng di động”) được hiểu là ứng dụng di động có tên – Wedding Book Vietnam – mà Thành viên đăng ký sử dụng các Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty

  c. Dịch vụ Wedding book được hiểu là các dịch vụ liên quan đến việc cưới hỏi (sau đây gọi là “Dịch vụ”) được Công ty cung cấp cho Thành viên thông qua Trang web hoặc Ứng dụng di động.

  d. (Các) thành viên được hiểu riêng là một cá nhân hoặc một tổ chức và được hiểu chung là các cá nhân hoặc các tổ chức đồng ý và ký bản Điều khoản và Điều kiện và sử dụng Dịch vụ của Công ty.

  e. Tài khoản được hiểu là thông tin đăng nhập của Thành viên được tạo dựa trên Tên đăng nhập và Mật khẩu được yêu cầu để sử dụng Dịch vụ.

  f. Tên đăng nhập được hiểu là địa chỉ e-mail do Thành viên đăng ký và được Công ty chấp thuận để sử dụng Dịch vụ.

  g. Mật khẩu có nghĩa là sự kết hợp của các chữ cái và / hoặc số do Thành viên tự đặt và được đăng ký trên Trang web (hoặc Ứng dụng di động) để xác minh danh tính của Thành viên và bảo vệ quyền và bí mật của Thành viên.

  h. Sở hữu trí tuệ được hiểu là tất cả các quyền bao gồm nhưng không giới hạn bằng sáng chế, mẫu hữu ích, bản quyền, thiết kế và nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu dịch vụ, quyền sở hữu công cộng hoặc các tài sản trí tuệ khác.

  i. Chính sách quảng cáo bao gồm một tập hợp các hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều Thành viên đến với sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Đồng thời nó làm tăng mức độ trung thành của Thành viên hiện tại, thu hút Thành viên tương lai, tạo thuận lợi cho Thành viên sử dụng dịch vụ, đặc biệt làm tăng uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị trường.

  j. Chính sách bảo mật là một tuyên bố giải thích cách thức Công ty thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ, bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên và các thông tin khách được thu thập thông qua các tương tác của Thành viên với Trang web hoặc Ứng dụng di động.
 • 3. QUY ĐỊNH CHUNG
  a. Bằng việc ghé thăm Trang web hoặc đăng ký Ứng dụng di động và sử dụng các Dịch vụ, các Thành viên đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản và Điều kiện này, Chính sách Quảng cáo, Chính sách Bảo mật của Công ty và bản Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực tại thời điểm đăng ký.

  b. Công ty thực hiện Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của Công ty tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Các thành viên sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do Công ty nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Các thành viên.

  c. Các thành viên đăng ký trên Trang Web hoặc Ứng dụng di động phù hợp với quy định của pháp luật và sẽ được Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.

  d. Các dịch vụ do Công ty cung cấp sẽ tuân thủ theo các quy định và các luật hiện hành và có liên quan tại Việt Nam
 • 4. CHÍNH SÁCH TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN
  a. Mọi người đều được hoan nghênh truy cập vào Trang web. Tuy nhiên trong trường hợp đăng ký tài khoản thành viên, đối với các Thành viên là cá nhân thì phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; đối với các Thành viên là tổ chức thì phải có có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình để thực hiện Hợp đồng dịch vụ với Công ty.

  b. Các thành viên phải cung cấp thông tin chính xác.

  c. Mỗi Thành viên chỉ được tạo một (1) Tài khoản để sử dụng cho mục đích cá nhân.

  d. Các thành viên không được chia sẻ thông tin xác thực cá nhân (tên người dùng và mật khẩu), cấp quyền truy cập Tài khoản hoặc chuyển nhượng Tài khoản cho người khác mà không được Công ty cho phép.

  e. Các thành viên không được sử dụng Dịch vụ trong trường hợp Tài khoản bị vô hiệu hóa do vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc chính sách của Công ty.

  f. Công ty có quyền chặn hoặc từ chối một hoặc một số chức năng, hoặc quyền truy cập vào Tài khoản mà không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong các trường hợp sau:
  • - Trong trường hợp Thành viên vi phạm các Điều khoản và Điều kiện theo quyết định riêng của Công ty;
  • - Các thành viên có bất kỳ hành vi gian lận nào mà đang bị điều tra hoặc nghi ngờ;
  • - Điều khoản và Điều kiện bị hủy bỏ hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì;
  • - Bất kỳ lúc nào và bất kỳ trường hợp nào theo các quyết định hợp lý của Công ty;
  g. Tài khoản bị chặn chỉ có thể được kích hoạt lại sau khi được xác minh thích hợp hoặc theo quyết định hợp lý của công ty.
 • 5. TẠM ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ
  a. Trường hợp Công ty chấm dứt hoặc đình chỉ Tài khoản của Thành viên:
  • - The Company reserves the right to temporarily suspend or permanently terminate the operation of the Account if the Member is determined to have breached the Terms and Conditions, the Advertising Policy, the Confidentiality Policy of the Company and / or behaviors affecting the business of the Company, Member shall be notified 05 (five) days in advance of the suspension or termination of the Account according to the regulations of the Company.
  • - The Company has the right to determine if such Account violates the Terms and Conditions, the Advertising Policy, the Confidentiality Policy of the Company and / or behavior affecting the Company's business is based on the rules that Company publishes on the Website and Mobile App or when there are grounds to reasonably believe that the Account is in violation. Time for the suspension or termination of an Account is the time when the Company sends an email to a Member regarding the termination of the Account.
  b. Trường hợp Thành viên muốn chấm dứt Tài khoản:
  Thành viên có thể yêu cầu tạm đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản qua Trang web hoặc Ứng dụng di động như sau;
  • - Bước 1
   Vào phần Cài đặt thông tin.
  • - Bước 2
   Sau khi đọc và nắm rõ thông tin trong Quy chế chấm dứt tài khoản, Thành viên nhấn vào nút “Yêu cầu chấm dứt tài khoản”.
  • - Bước 3
   Hệ thống sẽ tự động mở đường link hoặc ứng dụng có email với các thông tin soạn sẵn như sau:
   • Địa chỉ người nhận: info@weddingbook.vn
   • Yêu cầu chấm dứt tài khoản <Email của Thành viên>
   • Nội dung: Thành viên cần cung cấp bằng chứng bằng văn bản qua giấy tờ, ảnh chụp nhằm xác nhận tài khoản trên Công ty thuộc quyền sở hữu của Thành viên và Thành viên có toàn quyền quyết định chấm dứt Tài khoản. Các bằng chứng bao gồm
    • Ảnh chụp chứng minh nhân dân bản gốc mặt trước và mặt sau
    • Ảnh chụp màn hình phần Thông tin cá nhân của Thành viên trong tài khoản muốn chấm dứt
   • Thông tin trong hình chụp phải khớp với thông tin cập nhật gần nhất mà Công ty ghi nhận được trong hệ thống
  • - Bước 4
   Thành viên cần điền địa chỉ email đã xác thực, trình bày rõ mục đích chấm dứt tài khoản trước khi nhấn gửi email.
  • - Lưu ý
   Yêu cầu chấm dứt Tài khoản của Thành viên chỉ được xem xét khi thoả mãn các điều kiện
   • Địa chỉ email Thành viên gửi yêu cầu trùng khớp với địa chỉ email của Tài khoản muốn chấm dứt
   • Email của Tài khoản muốn chấm dứt đã được xác thực thành công trên Công ty, và
   • Số điện thoại của Tài khoản muốn chấm dứt đã được xác thực thành công trên Công ty
    (Trường hợp đăng nhập bằng Facebook hoặc phương thức khác (nếu có) nhưng chưa xác thực số điện thoại thì không thực hiện được yêu cầu chấm dứt tài khoản).
  c. Sau khi nhận được bằng chứng đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ gửi cho Thành viên mẫu đơn Xác nhận việc chấm dứt Tài khoản trong vòng 5 (năm) ngày làm việc. Trong đơn, Thành viên cần xác nhận hiểu và đồng ý với tất cả các điều sau:
  • Tôi đã hiểu đầy đủ Hậu quả của việc chấm dứt Tài khoản.
  • Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi không thể tạo lại Tài khoản dựa trên Email gắn với Tài khoản đã chấm dứt trước đó.
  • Tôi hiểu và đồng ý rằng bất cứ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến Tài khoản đã chấm dứt và các vấn đề khác đều không được giải quyết sau ngày chấm dứt Tài khoản.
  • Tôi hiểu và đồng ý rằng dù đã chấm dứt Tài khoản, tôi vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cơ quan điều tra về tất cả các hoạt động của tôi đối với Tài khoản đã chấm dứt.
  • Tôi hiểu và đồng ý rằng các thông tin của Tài khoản đã chấm dứt sẽ do Công ty toàn quyền xử lý theo các quy chế của Công ty và Quy định của pháp luật.
  d. Sau khi hệ thống đã chấm dứt Tài khoản của Thành viên, Thành viên sẽ nhận được thông báo Tài khoản đã được chấm dứt qua email.
 • 6. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI
  BƯỚC 1
  Tiếp nhận khiếu nại hoặc ý kiến phản ánh
  • a. Các thành viên sẽ gửi khiếu nại hoặc ý kiến phản ánh theo các định dạng quy định dưới đây.
   • Gửi thư trực tiếp
    Tên và địa chỉ Công ty: 583 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
   • Gửi thư điện tử (email)
    Gửi trực tiếp đến địa chỉ email: wbs@weddingbook.com.
   • Gửi tin nhắn
    Facebook: https://www.facebook.com/weddingbooksaigon
   • Gọi điện thoại
    Gọi điện trực tiếp cho Số điện thoại của Trung tâm chăm sóc khách hàng : 028 7307 3066
   b. Các thành viên phải trình bày rõ ràng các vấn đề, các khiếu nại và bất kỳ thông tin và tài liệu liên quan nào để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại.
  BƯỚC 2
  Quy trình xử lý
  Công ty sẽ xử lý các khiếu nại trong vòng 24 giờ (trừ ngày lễ, nghỉ) sau khi nhận được.

  BƯỚC 3
  Phản hồi
  Công ty sẽ phản hồi các Thành viên qua điện thoại, e-mail hoặc mục Chat trên Facebook. Trong trường hợp cần gia hạn để giải quyết khiếu nại, Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Thành viên để được đồng ý gia hạn.
 • 7. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  a. Hợp đồng dịch vụ
  Thành viên đăng ký sử dụng theo các quy trình, thủ tục được cung cấp bởi Công ty và ký kết Hợp đồng dịch vụ (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với Công ty. Hợp đồng được xem là được ký kết vào thời điểm “hoàn tất mua hàng” được nêu trong quy trình đăng ký. Để hợp đồng được thực hiện, sau khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, Thành viên sẽ trả phí cho từng Dịch vụ.

  b. Thanh toán bằng tiền mặt
  Thành viên có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Công ty như đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

  c. Phương thức thanh toán khác
  Công ty có thể cung cấp các phương thức thanh toán khác - thanh toán trực tuyến, v.v.
 • 8. HỦY, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ HOÀN TIỀN
  a. Rút đăng ký là việc Thành viên đơn phương chấm dứt hoặc hủy việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Công ty.

  b. Thành viên có thể rút đăng ký trong vòng 7 ngày (không bao gồm Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày ký Hợp đồng nhưng phải báo trước cho Wedding Book bằng email hoặc qua website, ứng dụng di động.

  c. Trong trường hợp quy định tại Khoản b Điều này, khoản thanh toán trước mà Thành viên đã trả cho Công ty sẽ được hoàn trả trong vòng 14 ngày (không bao gồm Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày Thành viên thông báo cho Công ty về việc rút đăng ký. Phương thức hoàn trả do Công ty quy định.

  d. Tuy nhiên, trong trường hợp quy định tại Khoản b và Khoản c Điều này, nếu một phần dịch vụ trong gói dịch vụ mà Thành viên mua đã được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, Công ty chỉ hoàn lại một phần số tiền mà Thành viên đã thanh toán trước sau khi đã trừ đi số tiền cho các Dịch vụ mà Thành viên đã sử dụng.
 • 9. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN
  a. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân (sau đây gọi là "Thông tin Cá nhân") như sau.
  • - Công ty cung cấp Thông tin Cá nhân cần thiết cho các đối tác nội bộ hoặc bên ngoài và / hoặc các chi nhánh để thực hiện Dịch vụ. Công ty sẽ không tiết lộ thông tin về giao dịch trừ khi có yêu cầu pháp lý từ cơ quan Chính phủ.
  • - Trong trường hợp thực hiện Dịch vụ, chỉ nhân viên của công ty và khách hàng mới có thể truy cập Thông tin Cá nhân.
  b. Lưu trữ, vận hành và thay đổi Thông tin cá nhân
  • - Thông tin cá nhân được lưu trữ và vận hành trong hệ thống của Công ty tại địa chỉ của Công ty - 583 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • - Thành viên thay đổi, kiểm tra hoặc xóa Thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập trên Trang web (hoặc Ứng dụng di động) hoặc bằng cách gửi email đến wbs@weddingbook.com.
  c. Trong trường hợp Công ty sử dụng Thông tin Cá nhân cho những mục đích khác với những quy định trên thì phải được sự đồng ý của Thành viên.
 • 10. QUẢN LÝ THÔNG TIN
  a. Các thành viên phải chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ bằng Tài khoản. Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Các thành viên hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà họ gửi trên Trang web, Ứng dụng di động có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, Các thành viên cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu. Ngoài ra, nếu Các thành viên dùng chung máy tính hoặc điện thoại với người khác, họ nên thoát khỏi Trang web, đóng cửa sổ trình duyệt và đóng ứng dụng khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang web và Ứng dụng di động.

  b. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty để có biện pháp thích hợp trong trường hợp phát hiện việc sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm Thông tin cá nhân và lưu trữ Tài khoản của bên thứ ba.

  c. Các Thành viên không được làm hỏng hệ thống, cấu hình và việc truyền tải thông tin của Công ty khi sử dụng các dịch vụ của Công ty để lừa đảo bất hợp pháp, không hợp lý, đe dọa, bỏ phiếu bất hợp pháp, phá hủy, tạo và phát tán vi rút.

  d. Các thành viên không được tạo đơn đặt hàng giả hoặc sử dụng Dịch vụ cho mục đích đầu cơ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc đánh giá nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, các Thành viên phải chịu trách nhiệm theo pháp luật và quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.
 • 11. LIÊN KẾT
  Để tiện cho Thành viên, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của Công ty và do đó, Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Công ty nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang web mà không có sự đồng ý của Công ty. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào giữa Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào, và cũng như sẽ không dẫn đến bất kỳ sự liên kết pháp lý giữa, bảo hành hoặc bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Các thành viên xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.
 • 12. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY
  a. Công ty cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất cho các Thành viên sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp không sử dụng được Dịch vụ do lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc lỗi khách quan, Thành viên có thể thông báo cho Công ty.

  b. Công ty sẽ sửa lỗi trong thời gian ngắn nhất trong khoảng thời gian xác định điều kiện sử dụng Dịch vụ cho Thành viên.

  c. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp thông báo của Thành viên không được gửi đến Công ty do lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền và phần mềm, hoặc các lỗi khác không phải do Công ty gây ra.

  d. Công ty có quyền từ chối thực hiện dịch vụ nếu có rủi ro về an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc rủi ro về thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba hoặc thiết bị và cơ sở của Công ty.

  e. Công ty hoàn toàn sử dụng tất cả hình ảnh của các Thành viên để quảng bá thương hiệu của Công ty thông qua các bài báo trên các kênh tin tức hoặc phương tiện truyền thông. Các thành viên có thể thể hiện ý chí của mình nếu không đồng ý với điều khoản này. Khi đó, điều khoản này trở nên vô hiệu.

  f. Trong trường hợp bất khả kháng như các hiện tượng thiên tai (lũ quét, hỏa hoạn, bão, sóng thần, núi lửa phun trào, v.v); các hiện tượng chính trị - xã hội (chiến tranh, đảo chính, bạo động, v.v); và các sự kiện khác như mất điện, dịch bệnh, v.v. Công ty không thể thực hiện dịch vụ cho Thành viên và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với Thành viên.
 • 13. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN
  a. Trong trường hợp sử dụng Dịch vụ, Thành viên phải thực hiện theo hướng dẫn.

  b. Các thành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt thời gian đặt trước để tránh gây ảnh hưởng cho các khách hàng khác.

  c. Thành viên được cung cấp tất cả hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các chi tiết của Hợp đồng.

  d. Trong trường hợp nội dung chính của Hợp đồng bị thay đổi, chẳng hạn như ngày và giờ của buổi lễ, Thành viên phải thông báo cho Công ty biết ngay lập tức và Thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào nếu không thông báo cho Công ty theo quy định.

  e. Thành viên có trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho Công ty theo nội dung Hợp đồng.

  f. Thành viên phải chịu trách nhiệm về sự an toàn cá nhân. Có nghĩa là Thành viên tự chịu trách nhiệm đối với tài sản của chính mình và an toàn sức khỏe trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • 14. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
  Các thành viên xác nhận và đồng ý rằng Công ty chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Thành viên đồng ý giới hạn trách nhiệm của Công ty đối với Thành viên và các bên thứ ba. Thành viên đồng ý rằng họ chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới Công ty liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Thành viên sử dụng các Dịch vụ của Công ty.
 • 15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  Các tranh chấp xảy ra nếu có được giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận giữa Công ty và Thành viên. Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hòa giải trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày (bao gồm Thứ bảy và Chủ nhật) kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Anh và Địa điểm trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 16. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  a. Công ty có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này để sử dụng vào từng thời điểm tùy theo quyết định của mình. Công ty nỗ lực hợp lý để thông báo cho Thành viên về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, với điều kiện là Thành viên đồng ý rằng Thành viên có trách nhiệm xem xét các Điều khoản và Điều kiện thường xuyên và việc Thành viên liên tục sử dụng Dịch vụ cấu thành sự đồng ý của Thành viên đối với các sửa đổi.

  b. Luật điều chỉnh của Điều khoản và Điều kiện là luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • WEDDING BOOK VIETNAM LIABILITY COMPANY LIMITED
  Address: 583 Su Van Hanh Street, 13 Ward, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000
  E-Mail: wbs@weddingbook.com
  Contact Us: 028 7307 3066
Home

Home

Venue

Venue

Voucher

Voucher

Blog

Blog

Me

Me